แสดงฐานะทางการเงิน

  ♥  งบรายรับ-จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

 -------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

♥ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 

♥ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

 -------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ♥  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 

 ♥ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 

 ♥ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 

 ♥ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page