สภาพทั่วไป

๑. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนครชัยศรี ระยะทางห่างจากอำเภอนครชัยศรี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้ ติดตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก ติดตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ มีเขตรับผิดชอบเนื้อที่ประมาณ ๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๐๖๒ ไร่

๓. ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย ที่สำคัญ คือ บึงกุ่ม- บึงบางช้าง (บึงบางระกำ) เป็นบึงที่กว้างมากเหมาะแก่การทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์

๔. จำนวนหมู่บ้าน มี ๔ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำได้แก่

หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อตะกั่ว (บางระกำใหญ่)

หมู่ที่ ๒ บ้านบางราโท

หมู่ที่ ๓ บ้านบางระกำน้อย

หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ทำบัญชี (ท่าข้าม)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page