ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์

 


 

     ตำบลบางระกำ สภาพโดยทั่วไปจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ำ มีลำน้ำใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งมีความยาวมากไหลผ่านหลายตำบล ในแต่ละพื้นที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ส่วนในช่วงที่ไหลผ่านตำบลนี้ชาวบ้านเรียกว่า “บึงบางระกำ” เป็นบึงที่กว้างขวางมาก บางช่วงกว้างถึงหนึ่งร้อยเมตร สมัยก่อนพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่จะเป็นป่าทึบ ส่วนทางฝั่งตะวันตกจะเป็นที่ลุ่มและมีจระเข้ชุกชุมมาก แต่ก่อนมีราษฎรเข้ามาตั้งถิ่นฐานไม่กี่ครัวเรือนและเห็นว่ามีต้นระกำใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เรียกว่าตำบลนี้ว่า “ตำบลบางระกำใหญ่” แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อตำบล “บางระกำ” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 
  


QR Code
อบต.บางระกำ


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3420-6261 โทรสาร 0-3420-6925

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล